Uitleg foto-gebruik en foto-albums

Doordat de redacteuren op deze website ook de mogelijkheid krijgen aangeboden om foto-albums aan te passen, volgt hier een korte uitleg over het gebruik.

De plugin waar gebruik van wordt gemaakt heet: wppa of: WordPress Photo Album.

In het linker menu dient eerst op Foto Album te worden geklikt om de diverse mogelijkheden van dat menu te kunnen zien.

Op volgorde zien we daar:

 • Album Admin
 • Foto’s Uploaden
 • Foto’s Importeren
 • Foto’s modereren
 • Foto’s Exporteren
 • Instellingen
 • Foto van de Dag
 • Reacties
 • Help en Info

In Album Admin zijn de verschillende albums zichtbaar welke al aangemaakt zijn. In het venster kan gekozen worden om een specifiek album te bewerken, snel te bewerken of te verwijderen. De link “maak” verwijst naar de mogelijkheid om een sub-album in het betreffende album aan te maken.

Bij het aanmaken van een nieuw album is het verstandig om de de gebruikte instellingen van een bestaand album te vergelijken (of te kopieren) met een nieuw album om ervoor te zorgen dat het nieuwe album dezelfde uiterlijkheden vertoont. Er is helaas geen mogelijkheid om de eigenschappen van een bestaand album rechtstreeks te kopieren, dat had het aanmaken van een nieuw album eenvoudiger gemaakt.

Na het aanmaken van een nieuw album kan gebruik worden gemaakt van het menu-item: Foto’s Uploaden.

Het is belangrijk om te weten dat er 2 “Hoofd Albums” in gebruik zijn. Deze 2 bevatten geen foto’s maar dienen als een verzameling van de 2 verschillende groepen van albums (of sub-albums eigenlijk) Die 2 Hoofd Albums zijn:

 • Publieke Albums (ID van deze groep is 39)
 • Leden Albums (ID van deze groep is 25)

Er zijn ook 2 verschillende pagina’s waarmee de foto albums zichtbaar worden gemaakt. De ene pagina heeft als titel “Foto Album” en het Hoofd Menu item “Foto Album” linkt daar naar.
In die pagina staat code vermeld waarmee alle publiekelijk zichtbare albums worden getoond. Door gebruik te maken van een Hoofd Album kan worden bepaald in welke volgorde de sub-albums worden getoond. De volgorde staat ingesteld op “volgorde nummer”. Dit nummer is aan te passen per album.

De pagina met albums voor leden heeft als titel “Albums voor leden” en heeft in het Hoofd Menu ook dezelfde link-naam als de publieke albums, namelijk “Foto Album”.

Dus het maakt geen verschil in het menu (althans uiterlijk). Niet ingelogde bezoekers klikken op “Foto Album” en krijgen de pagina met publieke albums te zien. Ingelogde personen klikken op “Foto Album” en worden naar de pagina met alle albums geleid.

Bij het aanmaken van een nieuw foto album dient onder “Moederalbum” (of “Parent”) de keuze te worden gemaakt tussen Publieke Albums of Leden Albums. Daarmee wordt dat nieuwe album toegewezen aan die groep albums.

 

Welke maat dient te worden aangehouden voor een juiste werking?

Eigenlijk is de maatvoering van foto’s alleen voor belang van foto’s welke NIET rechtstreeks in een Foto Album worden geplaatst. Het programma Foto Album zal bij het uploaden van foto’s zelf de grootte (in pixels) aanpassen. De gebruikte instelling is dat Foto Album dat terugbrengt tot een maximale breedte van 1200 pixels en ook een maximale hoogte van 1200 pixels.

De uitleg hieronder is dus voornamelijk bedoeld voor het uploaden van foto’s voor andere doeleinden. Indien een foto bijvoorbeeld in een bericht, een pagina of een footer zal worden geplaatst. Dan wordt de foto zonder aanpassingen naar de server ge-upload. In dat geval mag de volgende uitleg een hulp zijn…

Voor het uploaden is het belangrijk om te realiseren dat foto’s een bepaalde afmeting dienen te hebben om mooi zichtbaar te kunnen worden gemaakt. De afmetingen van foto’s (breedte en hoogte) kunnen worden weergegeven in millimeters, centimeters of pixels. In dit verband spreken we af dat we pixels gebruiken. Dat zijn puntjes op een beeldscherm. Deze maatvoering wordt ook in alle fotobewerkingsprogramma’s (zoals Photoshop en dergelijke…) gehanteerd.

De website heeft een ingestelde breedte van 1200 pixels. Dus het uploaden van grotere foto’s is niet  zinvol. Het beeld van de website zal dit nooit groter kunnen laten zien.

Wat is het nadeel van te grote foto?

Ten eerste neemt een te grote foto opslagruimte in beslag op de webserver, en voor die ruimte moet betaald worden. Ten tweede kosten te grote foto’s te veel tijd om in te laden als men de website bekijkt. Iedere keer als een website bezoeker een pagina bekijkt met  daarop een foto moet deze worden ingeladen. Een te grote foto maakt een website dus traag, terwijl de kwaliteit van de foto niet verbetert.

Ook te klein (te weinig pixels aan breedte van de foto) is niet goed. Een te kleine foto presenteert niet leuk. Deze zien er te “korrelig” uit.

Zoals hiervoor al vermeld, houdt het programma Foto Album het up-loaden van een te grote foto tegen. Dan wordt er een foutmelding hierover op het scherm gegeven. En indien een foto van een acceptabele grootte wordt ge-upload zal dit programma de foto reduceren tot een maximale breedte en hoogte van 1200 pixels.

Bij voorkeur dienen de breedte en de hoogte van alle foto’s (dus vooral degene die niet in een Foto Album worden geplaatst) dus maximaal 1200 pixels te zijn. Als het een “landschapsfoto”‘ betreft dient de breedte dus maximaal 1200 pixels te zijn (de hoogte zal dan minder zijn…) en bij een “portretfoto” zal de maximale hoogte 1200 pixels zijn terwijl dan de breedte minder dan 1200 pixels zal zijn.
Een dergelijke aanpassing dient bij voorkeur in een fotobewerkingsprogramma te gebeuren waarbij het resultaat als foto kan worden opgeslagen maar daarbij dient erop gelet te worden dat veelvuldig comprimeren de kwaliteit van de foto niet ten goede komt (Een -jpg- bestand is een gecomprimeerde versie van een foto. Herhaaldelijk comprimeren maakt de foto steeds vager en onduidelijker)

Zodra alle foto’s tot een dergelijk formaat zijn terug gebracht kunnen ze gezamenlijk worden ge-upload voor gebruik in het nieuwe album. En ook voor gebruik op andere plaatsen op de website kunnen foto’s in 1 handeling worden ge-upload nadat ze op het juiste formaat zijn gemaakt.