Structuur van de website

Er zijn meerdere weergaven van deze website mogelijk. Iedere weergave is afhankelijk van het feit of je bent ingelogd of niet, en zo ja, welke rechten aan jouw inlog zijn verbonden (deze worden door de beheerder ingesteld). Dit is belangrijk om te weten, omdat  je bij een persoon die bijvoorbeeld een redacteursfunctie heeft toegewezen gekregen een andere weergave zult aantreffen als wanneer je inlogt, zonder die toegewezen functie. Deze verschillen in weergave kunnen bestaan uit onderdelen van het hoofdmenu, een ander submenu, een andere ledenmenu, zichtbare extra links om direct aanpassingen te kunnen doen in een paginatekst, enzovoorts. Maar eerst een weergave van de webpagina (home-pagina) met benoeming van de onderdelen. (klik op het plaatje om een vergroting te kunnen zien…) home01 Als hoofdonderdelen zijn de Header, Inhoud en Footer te onderscheiden. De inhoud is dan verder te verdelen in een linkerdeel, de pagina (meestal tekst) en het rechterdeel, de zijbalk. HEADER In de header bevinden zich een logo (het plaatje links, de website titel en het hoofdmenu. Zodra de muis over het hoofdmenu wordt bewogen, valt daaruit een submenu uit, met een of meerdere links. INHOUD Het linkerdeel van de inhoud heeft een titel van de pagina en een paginatekst. Op de Home-pagina (waarvan je hier het voorbeeld ziet) bevindt zich ook een Slideshow. Deze slideshow is een apart ingevoegd onderdeel. Het rechterdeel van de Inhoud, heet de ZIJBALK en bestaat uit meerdere onderdelen. Ieder onderdeel is een aparte toevoeging. Dit worden ook wel “widgets”genoemd. Belangrijkste widget is de bovenste in de zijbalk waarmee de inloggegevens kunnen worden ingevoerd. FOOTER De footer bevat 4 blokken waarin widgets zijn geplaatst. Van iedere footer-widget is apart de inhoud aan te passen. Dit is echter voor redacteuren op dit moment nog niet mogelijk gemaakt. In principe zijn widgets van de zijbalk en de footer onderling uitwisselbaar.