Templates of Categorie-Paginas

Het gebruik van paginas wordt al in een andere FAQ uitgelegd. In dit onderwerp wordt het gebruik van berichten uitgelegd. Berichten (ook wel “posts” genoemd in de Engelstalige WordPress / Buddypress versie) zijn op zichzelf staande artikelen die (mits daar de instelling voor wordt gebruikt om dit toe te laten) ook vanaf de Frontside kunnen worden ingevoerd of gewijzigd. In deze website wordt de mogelijkheid van invoeren vanaf Frontside voor alsnog nadrukkelijk niet toegelaten. Dit om misbruik te voorkomen. Nieuwe berichten worden via de Backoffice ingevoerd. Bij ieder bericht kan een categorie worden opgegeven. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • optredens
 • nieuws
 • geen categorie

Deze laatste wordt overduidelijk gebruikt indien geen keuze wordt gemaakt. Indien de keuze wordt bepaald op “optredens” zal het bericht worden weergegeven in een categorie-weergave van de berichten. Er is een script aangemaakt met de naam: category-optredens.php en er is een template aangemaakt met de naam optredens.php Deze scripten kunnen worden gebruikt om alle berichten uit de categorie “optredens” weer te geven en andere berichten niet weer te geven. Zo zijn er ook de bestanden category-nieuws.php en nieuws.php aangemaakt die er voor zorgen dat daarmee alleen de berichten uit de categorie “nieuws” kunnen worden weergegeven. Eigenlijk zijn er 2 verschillende mogelijkheden om categorie-weergave te doen. 1. weergave met behulp van een template 2. weergave met behulk van een single-category bestand Methode 1 wordt op dit moment gebruikt. Methode 2 levert een foutje op. Er verschijnen te veel ongewenste “lees meer…”-links in de tekst. Voor beide methoden geldt het volgende: Binnen category-…php script is een “loop” opgesteld met meerdere DIV-definities. Deze bepalen het uiterlijk van de weergave. Onderstaande “classes”, die bepaald worden in een DIV, zijn te vinden in het bestand: “style.css” van het theme BriteBuddy dat in gebruik is voor Swinging Woodnotes website. Voor de categorie optredens zijn de volgende classes in gebruik:

 • optredentitel
 • coptredens
  • nummer
   • cdatumnr
  • datumtekst
   • cdag
   • cmnd
   • cjaar
  • ctekst
   • ctijd

  Voor de categorie nieuws zijn dat:

 • cnieuws
  • cnieuwstekst
  • cnieuwstitel

Naast deze classes worden ook enkele extra velden opgegeven bij de aanmaak van een bericht in de categorie optredens. Ook deze extra velden hebben ieder hun eigen class, die ook dan weer hun uiterlijk bepaalt. Hieronder staan de extra velden benoemd welke worden weergegeven met een class:

extra veldnaam class in gebruik
dag-optreden nummer     cdatumnr
weekdag-optreden datumtekst    cdag
maand-optreden datumtekst    cmnd
jaar-optreden datumtekst    cjaar
tijd-optreden ctekst     ctijd

  Uitleg van methode 1: Bijvoorbeeld: optredens.php Een template dient gedefinieerd te worden door er in de eerste regels van het script, in dit voorbeeld optredens.php, een regel in te voegen:

Vervolgens kan een pagina (dus geen bericht) worden aangemaakt met als ingestelde template: optredens. Het voordeel is dat in de pagina op eenvoudige wijze een eventuele inleidende tekst kan worden geplaatst voordat de lijst met berichten volgt. Bij methode 2 dient deze tekst eerst letterlijk in het bestand category-optreden.php te worden opgegeven. In de php-script van optredens.php wordt vervolgens een “loop” ingebouwd en kan op een zelfde manier van DIVs gebruik worden gemaakt.