The song is ended

Vertaling
The song is ended

Mijn gedachten gaan terug naar een hemelse dans My thoughts go back to a heavenly dance
Een moment van gelukzaligheid hebben we gedeeld A moment of bliss we spent
Onze harten waren gevuld met een romantisch lied Our hearts were filled with a song of romance
Toen wij de nacht ingingen As into the night we went
En zongen naar invulling van ons hart And sang to our hearts’ content
Het lied is afgelopen The song is ended
Maar de melodie blijft hangen But the melody lingers on
Jij en het lied zijn verdwenen You and the song are gone
Maar de melodie blijft hangen But the melody lingers on
De nacht was prachtig The night was splendid
En het lied lijkt te willen zeggen And the melody seemed to say
De zomer zal voorbij gaan “Summer will pass away
Pak je geluk als het kan Take your happiness while you may”
Daar onder het licht van de maan There ‘neath the light of the moon
Zongen wij een lied dat te snel was afgelopen We sang a love song that ended too soon
De maan daalde af The moon descended
En ik vond bij het ochtendgloren And I found with the break of dawn
Dat jij en het lied waren verdwenen You and the song had gone
Maar de melodie blijft hangen But the melody lingers on

Als u weer terug wilt keren naar de andere NoteWorhy bestanden kunt u uit onderstaande links kiezen of via het menu bovenaan uw weg terug vinden:

Klik hier om naar de bestanden uit het Repertoire te gaan.

Klik hier om naar de bestanden voor Kerstmis te gaan.

Klik hier om naar Overige muziekbestanden te gaan.